PER2110 – Persian Language 3

Course content

På kurset leses en rekke forskjellige typer av moderne tekster, inkludert sakprosa og poesi skrevet på det persiske språk. Utover dette vil det være fokus på utvikling av studentens kommunikative ferdigheter (skrift og tale.) Emnet har en rask progresjon og krever jamn og god studieinnsats og mye selvstudieum.

Vi tilbyr dessverre IKKE et opphold i Teheran høsten 2013.

Learning outcome

Du får utvidet basiskompetanse i persisk til et nivå som vil kunne være til nytte i videre studier med henblikk i å styrke både muntlig og skriftlig språk. Har du fulgt undervisningen, lest pensum og gjennomført kurset sine øvelser forventes du:

-å kunne skrive forholdsvis enkle tekster på persisk.
-å kunne føre en samtale på persisk på middelnivå
-å ha utviklet ferdigheter til til selvstenig lesning av mellomvanskelige tekster ved hjelp av ordbøker og grammatiske referanseverk.
- å ha grunnleggende forståelse av tekstens kulturelle og sosiale sammenheng.

.

Admission

Students who are admitted to study programmes at UiO must each semester register which courses and exams they wish to sign up for in Studentweb.

If you are not already enrolled as a student at UiO, please see our information about admission requirements and procedures.

Prerequisites

Formal prerequisite knowledge

Det kreves bestått Persisk 1, Persisk 2..(Eller bestått grunnfag i persisk  etter den gamle studieordningen).

Recommended previous knowledge

Persisk 1 og Persisk 2.

Teaching

Emnet bygger videre på studiet i moderne persisk og drar inn en rekke av ulike typer tekster. Gjennom samtaletrening og oppgaver i skriftlig persisk settes dessuten fokus på utvikling av studentens kommunikative ferdigheter.  Hver uke er det en dobbelttime i kommunikativ persisk samt to dobbeltimer med tekstlesning og grammatisk analyse. I løpet av semesteret avholdes 3 obligatoriske interne skriftlige prøver med varighet på 1 time. I tillegg leveres en kvalifiseringsoppgave i skriftlig formidling. Denne oppgaven kan utformes på to ulike måter, og studenten velger en av disse;

  1. En persisk tekst som presenterer et selvvalgt emne med relasjon til norsk språk, kultur eller historie (omfang; 1000-1500 tegn inkludert mellomrom.) Skrives i tekstbehandlingsprogram.
  2. En oppgave på norsk som omhandler et valgfritt emne innenfor persisk språk og/eller litteratur (omfang 5-10 sider á 2400 tegn inkludert mellomrom)

2 av 3 av de interne prøvene og kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Godkjente obligatoriske interne prøver er kun gyldige kun i inneværende semester.

Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaver/interne prøver er godkjent eller ikke godkjent. Godkjente obligatoriske interne prøver er gyldige kun i inneværende semester.
Se Retningslinjer for obligatoriske undervisningsaktiviteter ved HF-fakultetet

Examination

Kun studenter med undervisningsopptak til dette emnet kan fremstille seg til emneeksamen. I løpet av dette emnet avholdes det to obligatoriske interne skriftlige prøver som må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen, samt en obligatorisk kvalifiseringsoppgave som må være godkjent før man kan gå opp til eksamen. Godkjente obligatoriske interne prøver er gyldige kun i inneværende semester.

Avsluttende 4 timers skriftlig prøve som følger: Vitenskapelig transkripsjon og oversettelse til norsk av en klassisk-persisk pensumtekst med språklig og saklig kommentar knyttet til konkrete spørsmål.

Hjelpemidler: Enspråklige ordbøker etter eget valg.

Ingen muntlig.


Karakterberegning:

Den 4 timers skriftlige prøven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Bortsett fra de oppgaver som skal besvares på persisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk (evt.svensk, dansk eller engelsk.)

Evaluation

The course is subject to continuous evaluation. At regular intervals we also ask students to participate in a more comprehensive evaluation.

Periodisk evaluering høst 2009

Periodisk evaluering høst 2011

For studenter med opptak fra og med høst 2010:
Emnet er del av en 80-poengs fordypningsenhet innenfor studieretningen Midtøsten-studier med persisk på Program for asiatiske og afrikanske studier. Emnet kan også inngå som en del av en 40-poengs enhet knyttet til andre programmer innenfor kultur- og samfunnsfag.

Facts about this course

Credits

20

Level

Bachelor

Teaching

Autumn 2013

Examination

Autumn 2013

Teaching language

svensk