PER2120 periodisk evaluering V08

Periodisk emnerapport
Per 2120 – Persisk språk 4
Våren 2008

 

 

 

Persisk språk 4 har dette semesteret blitt undervist 10 timer i uken. Åtte av timene har vært ved Christoffer Peder-Ellefsen, lektor i persisk, og to av timene ved Finn Thiesen, førsteamanuensis i iransk filologi.

 

Hovedvekten har, som beskrevet på semestersiden, vært lagt på ” Lesning av klassiske og moderne persiske tekster. Innføring i metrikk (versrytme). Systematisk studium av det arabiske elementet i språket.” Av skrifttyper har studentene lest en god del nasta’liq, og litt shekaste.

 

Ut over dette har det også blitt undervist i iransk språkhistorie og noe realhistorie. I forbindelse med språkhistorien har de tre moderne standardvariantene av persisk (iransk, afghansk og tadsjikisk persisk) samt moderne språkplanlegging blitt presentert. I den forbindelse ble en novelle på afghansk persisk gjennomgått. Fra uke 10 brukte vi ca. en time i uka til å jobbe med oversettelse av en pensumtekst. Deler av eksamensrelevant pensum ble ikke gjennomgått slik at studentene måtte jobbe med dette på egenhånd. Noe av pensum slik det er formulert i pensumlisten falt ut fordi vi ikke rakk å gå gjennom det. Pensumet i klassisk persisk ble vi ferdig med før semesteret var ferdig. Derfor ble gjenværende timer satt av til dette brukt på andre deler av pensum.

 

Underveis har interne prøver vært gitt som har vært gode sporer til studentenes læring. Det bør vurderes om det skal være flere prøver.

 

Kvalifiseringsoppgavens tema var valgfritt og spredningen var ganske stor. Nesten alle besvarelsene måtte utbedres etter første innlevering for å bli godkjent. Årsaken til at de ikke ble godkjent med en gang var at oppgavens formelle sider ikke var tilfredsstillende (transkripsjon, fotnoter, manglende tittel, manglende sitatutheving, kildehenvisninger, bibliografi, sidetall, forside osv.). Det bør vurderes å gjennomgå dette grundigere samt at studentene bør trenes mer i å skrive slike oppgaver på tidligere stadier. Videre bør det settes krav om kun begrenset bruk av internettkilder slik at studentene tvinges til å bruke etablert faglitteratur og derigjennom blir kjent med denne.

 

Fronter har også vært benyttet til å gi beskjeder til studentene om undervisningen i følgende uke og til å distribuere materiale laget av fagets lektor. Dette materialet har bestått av glossarer, bakgrunnsinformasjon, oversettelsesforslag til tekster, oppsummeringer av språklige temaer og lignende.

 

Alle studentene besto eksamen.

 

 

Juli 2008

Christoffer Peder-Ellefsen

Og Finn Thiesen