Underveisevaluering PER2120

Vår 2008

Underveisevaluering var gjennomført av Christoffer Peder-Ellefsen i tilknytning til undervisningen 11. mars 2008. Metode: skriftlig