Semesterside for PER2120 - Vår 2014

Hei,

Liste til muntlig eksamen finner dere i Fronter. Merk at det står et eget oppmøte tidspunkt og det skal møtes til dette.

For spørsmål, ta kontakt med studiekonsulent Marie Nicolaisen (marie.nicolaisen@ikos.uio.no, 22 85 42 73)

28. mai 2014 15:14

Interneprøve nummer 2 på PER2120 finner som kjent sted mandag 31. mars 12.30-13.30. Som sist interne prøve er prøven flyttet til seminarrom 301 i Harriet Holtershus.

Møt opp til vanlig undervisningstid, 12.15. Vanlig undervisning fortsetter i samme lokale etter prøven.

Det er obligatorisk oppmøte på prøven. Ved gyldig frafall skal det gir beskjed samme dag og  dokumentasjon leveres eller postes til studiekonsulent Marie Nicolaisen innen tre dager etter prøven

26. mars 2014 15:24


Som dere skal være bekjent er den første obligatoriske prøven i PER2120 mandag 3. mars. Prøven blir avholdt i sammenheng med den vanlige undervisningen (12.15-14.00. Oppmøte 12.15. Prøven er fra 12.30-13.30)
 
I anledning prøven er undervisningen er flyttet til *rom 301i Harriet Holters hus*.

Pensum og oppgaveeksempel finner dere på Fronter i mappen  "Kvalificeringsprøve" (som dere finner på denne måten: PER2120 - Fellesrom 2014-vår > Undervisningsmateriell > Kvalificeringsprøve).

Det er obligatorisk oppmøte på prøven. Ved gyldig frafall skal det gir beskjed samme dag og  dokumentasjon leveres eller postes til studiekonsulent Marie Nicolaisen innen tre dager etter prøven

24. feb. 2014 15:26