Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 15. mai kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Kvalifiseringsoppgave

Obligatorisk prøve 1

Obligatorisk prøve 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. feb. 2020 17:16