Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PER4120 - Høst 2010

Sensuren er nå lagt ut i studentweb.

20. des. 2010 12:28

KVALIFISERINGSOPPGAVEN: Frist for innlevering av kvalifiseringsoppgaven er onsdag 10. november kl. 15 i Fronter. Husk også å levere "Obligatorisk erklæring vedr. fusk".

3. nov. 2010 15:24

Til PENSUM/LESELISTE: Vi gjør oppmerksom på at Rypka och Meisami kun er tilgjengelige som bibliotekslitteratur.

28. mai 2010 17:25