Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PER4120 - Vår 2007

Muntlig eksamen blir fredag 1. juni fra kl. 15 på rom 391 PAM (vis à vis Finn Thiesens kontor).

30. mai 2007 18:02

Finn Thiesen kommer til å gi undervisning fram til eksamen med unntak av uke 10,11,15 og 16. Det blir tirsdager kl. 16.15-18 og sted blir oppgitt i løpet av neste uke.

22. feb. 2007 11:44

Det blir i tillegg til det oppsatte undervisningstidspunktet i tillegg undervist tirsdag 16.15-18, grupperom 012, Harriet Holters hus (antakelig i underetasjen) til og med uke 8.

26. jan. 2007 15:00