Dette emnet er nedlagt

REL1000 – Hva er fundamentalisme? Religion og kampen mot det moderne

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet får du en innføring i fundamentalismens opprinnelse i kristne miljøer i USA på begynnelsen av 1900-tallet. Vi utforsker også i hvilken grad bevegelser i andre religioner kan beskrives som fundamentalistiske.

Vi tar utgangspunkt i et sosiologisk perspektiv, som analyserer fundamentalisme som motstand mot bestemte sider ved modernisering.

Emnet legger vekt på at studentene skal forstå hvordan rask globalisering fra midten av 1800-tallet har skapt grunnleggende nye vilkår for religiøs organisering i hele verden.

Vi går også i dybden av vestlig kristendoms enorme påvirkning på religiøse organisasjoner og religiøse roller i andre kulturer, og spør om ikke mange av bevegelsene vi kaller fundamentalistiske, i for eksempel islam og hinduismen, er herming etter kristne religiøse former.

Emnet vil ta for seg eksempler fra fundamentalistiske bevegelser fra de fleste verdensreligioner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du

  • Kunne redegjøre for hva globalisering betyr for religion
  • Ha evne til å behandle sekularisering analytisk
  • Kunne analysere hvordan fundamentalisme kan motivere vold
  • Kunne identifisere sammenhenger og forskjeller mellom fundamentalisme og nasjonalisme
     
  • Kunne redegjøre for hvordan fundamentalisme har oppstått og utviklet seg i forskjellige religioner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet overlapper i stor grad i innhold med EXFAC03-REL – Examen facultatum for religionshistorie: Hva er fundamentalisme? (nedlagt) som ble tilbudt høsten 2014. Emnet overlapper ikke med øvrige Exfacer ved UiO.

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Detaljert timeplan blir publisert på semestersiden ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte til minst fire av fem seminarer
  • Flervalgsprøve i Fronter. Detaljert informasjon vil bli gitt på semestersiden og i Fronter ved semesterstart.

I henhold til HFs retningslinjer må obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Ved frafall på grunn av sykdom må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skoleeksamen. Dato blir annonsert på semestersiden.

Du må ha oppfylt kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Usikker frekvens

Eksamen

Usikker frekvens

Undervisningsspråk

Norsk