Pensum/læringskrav

Brekke, Torkel: Hva er fundamentalisme?, 2007. Oslo: Universitetsforlaget.

Davie, Grace: Europa: The Exeptional Case. Parameters of Faith in the Modern World, 2002. London: Darton . Longman + Todd.

Gilhus, Ingvild S. og Lisbeth Mikaelsson: Verdens levende religioner, 2007. Oslo: Pax forlag.

Hjelde, Sigurd og Otto Krogseth (red.): Religion - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet, 2007. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Juergensmeyer, Mark (ed.): Global Religions. An Introduction, 2003. Oxford University Press.

Kessler, Gary E.: Studying Religion. An Introduction Through Cases, Third edition, 2008. Boston: McGraw-Hill.

Publisert 8. apr. 2010 16:03 - Sist endret 5. mai 2010 13:38