Kvalifiseringsoppgaver REL1003

Underveis i semesteret skal studenten legge frem to kvalifiseringsoppgaver. Du må skrive og få godkjent begge oppgavene for å gå opp til eksamen.

Studenter på seminargruppe 5 leverer begge oppgaver individuelt.

Individuell oppgave

Ta utgangspunkt i én av de sju dimensjoner som ifølge Ninian Smart karakteriserer religion ( se Verdens levende religioner s. 13-16), og gjøre rede for og sammenlikn hvordan denne dimensjonen kommer til uttrykk i to religioner (du velger selv hvilke).

Leveres i fronter innen kl. 23.59 mandag 16.september

 

Gruppeoppgave

Gjør rede for og sammenlikn praksis og ritualer knyttet til døden i to religioner (dere velger selv hvilke).

Leveres i Fronter innen kl 23.59  mandag 7. oktober.

 

~ ~ ~

IKOS' ressurssider for innlevering av oppgaver
Universitetsbibliotekets ressursside for sitat og kildehenvisninger.

~ ~ ~

Vi minner om retningslinjer for kvalifiseringsoppgaver ved HF:

/studier/admin/obligatoriske-aktiviteter/hf-retningslinjer-oblig.html

Særlig punkt 4, ”Obligatorisk aktivitet kan bedømmes med ikke godkjent”.  Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent.

Publisert 3. sep. 2013 16:06 - Sist endret 27. okt. 2017 13:09