Beskjeder

Publisert 26. nov. 2015 10:04

Adresse: Eikenga 4, 0579 Oslo.

Anbefalt offentlig transport: T-banelinje 5 mot Vestli. Avstigning på Hasle T-banestasjon.

Det kommer til å være mange studenter som skal inn i lokalet samtidig, så det er veldig viktig at dere møter opp i god tid! Møt opp senest en halvtime før eksamen starter. 

 

Publisert 11. nov. 2015 14:39

Her er en liste med ekstra forelesninger. Vel møtt alle sammen:

Tema: Introduksjonsforelesning om kristendom:

30/11 9.15 PAM 1, Kersin Radde-Antwiler

30/11 9.15 PAM 1, Dag Øistein Endsjø

1/12 9.19 PAM 15, Cecilie Endresen

1/12 9.19 PAM 12, Lars Pharo

Publisert 3. nov. 2015 13:31

Gå på emnesiden og klikk deg videre inn på tidligere semestersider (du finner lenker til semestersidene under overskriften "Timeplan, pensum og eksamensdato: Velg semester).

I høyremargen på hver enkelt semesterside finner du en lenke til gamle eksamensoppgaver.

Vennlig hilsen
Kari Langseth
Studiekonsulent for religionshistorie

Publisert 16. okt. 2015 14:36

Det er lagt ut to filer i fronter: En om ekstraforelesninger som åpne for alle studenter (om islam og om buddhisme), en med ekstra tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven.

Publisert 7. okt. 2015 11:28

Tilbakemelding på alle oppgavene som ble levert innen fristen er nå lagt ut. Sjekk i kommentarfeltet på dine oppgaver. Flere har fått ikke-godkjent på den individuelle oppgaven og det er derfor viktig at du raskt går inn og sjekker oppgaven, for å kunne levere på ny.

Se en generell tilbakemelding til alle, i fronter-rommet, ang. litteraturhenvisnsinger.

Publisert 28. sep. 2015 12:55

Siste sjanse: Mappen er åpen frem til fredag 2. oktober kl. 15.00.

Publisert 21. sep. 2015 21:59

I denne uka skal dere levere gruppeoppgavene.
Husk at dere må dekke alle temaene som er nevnt i oppgaven: hverdagsreligiøsitet, ukesrytme, helligdager og livsfaseriter. Lurer du på noe: Ta kontakt.

Publisert 16. sep. 2015 15:16

Kun en på gruppa skal laste opp oppgaven i Fronter, dere blir selv enige om hvem. Gjør som følger:

1. gå inn på innleveringsmappen --> trykk på gruppeoppgave

2. trykk på last opp fil --> last opp filen

3. trykk på tilpass eiere --> gruppeinnlevering

4. hak av navnene på alle  i gruppen --> lagre

Skriv navnet på alle i gruppa i selve dokumentet også!

Du finner mer praktisk informasjon om innlevering av oppgaver på IKOS nettsider.

Husk også at du må levere egenerklæring vedrørende fusk (i Fronter) før du leverer den første kvalifiseringsoppgaven!

Publisert 7. sep. 2015 15:17

Dere som hittil ikke har deltatt i seminargruppene 1-4, må skrive "gruppeoppgaven" alene. Lever oppgaven i mappen merket "Gruppeoppgave". Sjekk filer som ligger i fronter angående gruppeoppgavene, - mye nyttig info å finne der. Husk å levere innen fristen 25 sept., ev. før om du har oppgaven klar.

Publisert 3. sep. 2015 14:02

En redigert fil med henvisninger til ulike deler av Woodheads bok som omhandler kristendom, pluss key term du bør lære, er lagt ut i Fronter.

Publisert 1. sep. 2015 08:27

Husk at vi jobber med gruppeoppgavene denne uka, og alle (minus de som har særavtale) må møte på seminarene for å få veiledning underveis.

 

Publisert 26. aug. 2015 19:36

Det ligger kun ute en mappe for levering av gruppeoppgaver. Studenter i gruppe 5 skal også levere sin "gruppeoppgave" i den mappen.

Hvis noen vil levere individuell oppgave FØR gruppeoppgaven, ta kontakt med meg på mail. Mvh nora stene

Publisert 25. aug. 2015 16:24

Flere filer er nå lagt ut på fronter.

Publisert 25. aug. 2015 16:04

Husk at seminar torsdag 27/8 er flyttet til onsdag 26/8. Vi møtes i Harriet Holters hus, rom 201, kl. 14.15. Sjekk hvor H.H.s hus er tidligere på dagen!

Endringen gjelder kun denne uka.

Publisert 19. aug. 2015 13:23

Titler på oppgaver og generelle råd ligger nå på fronter. Logg inn.

Publisert 18. aug. 2015 16:13

Har du tenkt å ta eksamen på 1003 i høst? Skal du skrive kvalifiseringsoppgaver?  Møt opp på første seminar!

Publisert 10. aug. 2015 16:10

Velkommen til felles utflukt til synagogen. Oppmøte utenfor Sophus Bugges hus torsd. 13-8 kl. 10.15.

Det er også mulig å møte opp utenfor synagogen i Bergstien ca. 10.30.