kvalifiseringsoppgaver høsten 2015

For å kunne gå opp til eksamen må du underveis i semesteret levere og få godkjent to kvalifiseringsoppgaver, en gruppeoppgave og en individuell oppgave.

Oppgavene leveres i Fronter innen fristene oppgitt nedenfor. For å få oppgavene vurdert må du levere erklæring vedrørende fusk i Fronter innen fristen for gruppeoppgaven. Erklæringen er gyldig for alt du leverer på emnet.

Gruppeoppgave med frist fredag 25. september kl. 15.00

Oppgave: Presenter et norsk trossamfunn med vekt på hverdagsreligiøsitet; ukesrytme; høytider og livsfaseriter.

Alle på gruppen må skrive ca. en side hver, men oppgaven leveres som én samlet oppgave i Fronter.

Bygg arbeidet på observasjon og intervju.

Studenter på seminargruppe 1 - 4 arbeider sammen i grupper på fire personer.

Studenter på seminargruppe 5 (selvstudiumsgruppe) leverer en individuell besvarelse på 3 - 4 sider.

Individuell oppgave med frist fredag 2. oktober kl. 15.00

Velg en av følgende oppgaver:

  1. «Verdens religioner har blitt påvirket av moderniseringsprosesser». Drøft denne påstanden med eksempel fra en eller flere religioner.
  2. Diskuter temaet autoritet med utgangspunkt i Thorbjørnsens bok om religiøse ledere. Bruk eksempler.
  3. Velg en verdensreligion og gi en historisk presentasjon av etableringen i Norge.

Besvarelsen skal være på maks 3 sider.


Praktisk informasjon

Det er svært viktig at du setter deg inn i riktig bruk av sitat og kildehenvisninger. Ved feil bruk kan du bli mistenkt for fusk.


Vi minner om retningslinjer for kvalifiseringsoppgaver ved HF,

særlig punkt 4, ”Obligatorisk aktivitet kan bedømmes med ikke godkjent”. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent.

Publisert 30. juni 2015 14:33 - Sist endret 27. okt. 2017 13:53