Pensum/læringskrav

Woodhead, L., Kawanami H. og Partidge C. (red.). 2009. Religions in the modern world. London: Routledge.

Jacobsen, K. (red.). 2011. Verdensreligionene i Norge. Oslo: Universitetsforlaget.

Døving, C. og Thorbjørnsrud, B. (red.). 2012. Religiøse ledere: Makt og avmakt. Oslo: Universitetsforlaget.

Publisert 20. mai 2015 14:59