Dette emnet er nedlagt

Periodisk evaluering V08 REL1010

Evaluering vår 08  Nora Stene Preston

 

Evaluering av REL 1010 vår 08

 

Kurset 1010 Kristendom ble sist evaluert vår 07. Jeg var både emnelærer og seminarleder for kurset 1010 vår 08.

 

Av 66 invitasjoner til evaluering fra studenter ble 5 (fem) besvart. Ved siste seminar delte jeg ut skjemaer for tilbakemelding og fikk mer info der. Jeg gjengir opplysninger fra disse, gjennomføringsdata fra admin. og fra egne inntrykk.

 

Emnebeskrivelsen er fulgt i gjennomføring av emnet.

 

66 studenter meldte seg i utgangspunktet til emnet, av disse meldte 45 seg opp til eksamen. Det var ingen stryk. Snittkarakter ble C.

 

Positivt: De aktuelle studentene som svarte på spørsmålsskjemaer er godt fornøyd med emnet i helhet. En av studentene nevner at hun/han fikk ”utrolig mye info om emnet” i forkant. Studentene svarer at de har fått oppgaver godt nok forklart underveis. Forelesningene har de stort utbytte av, og mange vil gjerne ha flere av dem.

Som lærer fant jeg det positivt at seminarene ble lagt rett etter hverandre, dvs. 4 uker på rad. Dette kan ha medført et høyere fremmøte. Flere ble ”vant til” å møte opp til en bestemt tid, og glemte det ikke bort slik det kan ha vært tilfelle i et tidligere semester da seminarene lå spredd ut over semesteret.