Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Innføring og oversikt

Rasmussen/Thomassen: Kristendommen. En historisk innføring, Oslo 2000/2002. Universitetsforlaget. Kapittel 1 - 13. 300 s.

Fordypningslitteratur

Chadwick, Henry: The Early Church, 1993. Penguin Books. Kapittel 2 - 12.

Cox, Harvey: Fire from Heaven. The Rise of Pentecostal Spirituality, Cambridge USA 1995. Da Capo Press. Kapittel 1 - 8. 140 s.

Eriksen, Anne og Anne Stensvold: Maria-kult og helgendyrkelse i moderne katolisisme, Oslo 2002. Pax. Kap. 4 og 5. 44s.

Jenkins, Philip: The next Christendom. The Coming of Global Christianity, Oxford 2002. Oxford University Press. Kap. 1-6. 139s.

Rowland, Christopher (red.): Liberation Theology, Cambridge 1999. Cambridge Un. Press. Kap. 1-4. 102s.

Ware, Timothy (biskop Kallistos): The Orthodox Church, Pelican Books. Kap 2 - 3 og 10 - 16. 188 s.

Publisert 6. mars 2005 14:00