Dette emnet er nedlagt

Semesterside for REL1030 - Høst 2006

Grunnet sykdom må sensuren i REL1030 Buddhismen utsettes til fredag 22.desember. Sensuren vil være tilgjengelig i studentweb og på oppslag mot slutten av dagen.

21. des. 2006 15:23

Vi minner om at alle studenter på REL1030 er invitert til å evaluere dette emnet H06. Mer informasjon og lenke til evalueringsskjema er sendt ut per e-post. Les e-post på Webmail

mvh Instituttet

23. nov. 2006 14:54

Viktig melding!

Forelesningen som ble avlyst 14.09 er nå satt opp på et nytt tidspunkt. Se detaljert undervisningsplan.

24. okt. 2006 19:10