Dette emnet er nedlagt

Periodisk emnerapport REL1050 H08

REL 1050: Islam

 

Undervisningen ble avviklet med det foreskrevne antall forelesninger  og seminarer. Seminarene ble holdt  av Nora Stene, forelesningene av fagansvarlig  Kari Vogt.

Eksamen ble avviklet som skoleeksamen.

 

Av 94  studenter har 28 besvart spørreskjema.   Hva  hele emnet angår, var   én  student   lite  fornøyd (kategori 1: 3.6 prosent),   23  studenter var  over  middels  fornøyd  (kategori  4 og 5 dvs.  82.1 prosent).

Både forelesninger og  seminarer skårer bra:

Forelesninger  ble av  25 studenter  rangert fra 4 -6  ( 89.3  prosent); én student var lite fornøyd (kategori 1) ; to studenter var under middels  fornøyd (kategori 3). 

Seminarene   ble  godt mottatt:  60.8 prosent  av studentene (17 studenter) var over middels fornøyd.

Dette   skulle  være   representativt for helhetsinntrykket  av studentsvar. Kurset har høy oppslutning og det er fortsatt stor interesse for  emnet. Eksamensformen (skoleksamen) fungerer bra.