Dette emnet er nedlagt

Semesterside for REL1050 - Høst 2005

Sensur.

Sensuren vil være tilgjengelig i studweb i løpet av tirsdag 3. januar.

Henvendelser ang. begrunnelser .

Kandidatnr. 6835 - 6913: 11. januar kl. 14 - 15. Kontor 343 PAM.

Kandidatnr. 6914 - 6956: Mail til: henvendelser@ikos.uio.no Vi formidler videre til sensor.

Kandidatnr. 6957 - 6971: 11. januar kl. 09.30 - 11.30. Kontor 339 PAM - evt. telefon: 22 84 40 68

Kandidatnr. 6972 - 7025: Mail til: henvendelser@ikos.uio.no Vi formidler videre til sensor. Treffetid/kontor vil bli oppgitt senere.

2. jan. 2006 14:51

Sensur .

Sensuren vil være tilgjengelig i studweb senest 6. januar.

Melding om tid for begrunnelser vil bli oppgitt på emnesiden om kort tid.

20. des. 2005 10:32

Kari Vogts forelesning 19.10 er flyttet til 2.11, tid og sted forøvrig er som vanlig. Se detaljert undervisningsplan.

27. sep. 2005 16:17