Dette emnet er nedlagt

Semesterside for REL1060 - Vår 2007

Sensuren er nå tilgjengelig i studentweb og på instituttets oppslagstavle.

19. juni 2007 16:37

Torsdag, 26. april vises filmen West Beyrouth (se omtale på IMDB ) på Sophus Bugges aud. 2 kl. 19.00-20.30. Gratis adgang!

23. apr. 2007 12:52

Gjesteforelesning

Prof. Mark Jurgensmeyer holder gjesteforelesning om "The Global Rise of Religious Violence".

Professor Mark Juergensmeyer fra University of California, Santa Barbara er en verdenkjent religionsforsker med religiøs terrorisme som spesialområde.

Juergensmeyer har blant annet skrevet boken "Terror in the mind of God" hvor han intervjuer religiøse terrorister og sammenligner voldsbruken man finner innenfor alle store religiøse tradisjoner.

Hvorfor har det vært en markant økning i religiøst motivert vold de siste tiårene? Hva får en person til å bli selvmordsbomber? Dette er spørsmål Juergensmeyer tar opp i sin forelesning ved UiO 18. april.

NB! Tid og sted er flyttet:Tid: onsdag 18 april, kl. 14:15 -16:00 Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus, A-blokka

23. mars 2007 13:42