Dette emnet er nedlagt

Semesterside for REL1070 - Vår 2004

Ingen kandidater er innkalt til muntlig! Begrunnelser gis av Bjørn Qviller mandag 14.juni kl.11:00-13:00 på rom 323PAM. GOD SOMMER!

11. juni 2004 02:00

Evaluering av undervisningen Til de som ennå ikke har gjort det: Det er fremdeles mulig å fylle ut evalueringsskjemaet i Classfronter. Det tar bare et par minutter, og er til stor hjelp for instituttet i planleggingen av neste semesters undervisning. Gå inn i CF-rommet, velg 'Evaluering', fyll ut skjemaet på skjermen og trykk 'Send svar'. Svarfrist er 16. juni. På forhånd en stor takk!

10. juni 2004 02:00

Boken From her Cradle to her Grave. The Role of Religion in the Life of the Israelite and the Babylonian Woman, Biblical Seminar Series er desverre også utsolgt. Opptrykk er bestilt.

18. feb. 2004 01:00