Dette emnet er nedlagt

Semesterside for REL1070 - Vår 2006

Sensuren er nå tilgjengelig i studentweb og på instituttets oppslagstavle.

Begrunnelser kan fås ved å sende epost til s.h.kleivane@ikos.uio.no. Husk emnekode og kandidatnummer.

21. juni 2006 17:01

Oppdatert oversikt over Sigurd Hjeldes forelesninger lagt ut i detaljert undervisningsplan.

20. mars 2006 10:46

Kompendiet til REL1070 er nå til salgs i kopiutsalget i Akademika.

17. feb. 2006 10:17