Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Religionen er i ferd med å få en viktigere rolle i det offentlige og politiske rom enn den hadde for 20 eller 30 år siden. Noen forskere snakker om en desekularisering av verden. Det er en sammenheng mellom globaliseringsprosesser og religionens nye rolle. Globalisering innebærer blant annet en større bevissthet om globale problemer og utfordringer, og en økende bevissthet om at ens eget samfunn og egen tradisjon kun er en blant mange. Noen globaliseringsforskere snakker om en relativisering av kulturen og religionen og ser religionens nye rolle som et forsøk på å demme opp for presset mot identitet som dette medfører. Ofte får dette politiske konsekvenser ved at religiøse ledere ønsker å forankre samfunnets lover og institusjoner i religionen. Det får også konsekvenser for hvordan religiøsitet og spiritualitet leves ut, noe den karismatiske kristendommen er et av de fremste eksempler på. Samtidig ser man nye religiøse bevegelser som arbeider for å bøte på de psykososiale problemer forbundet med fattigdom i storbyer, eller for å dekke et behov for mening og tilhørighet blant folk som faller utenfor tradisjonelle sosiale strukturer, som immigranter. Kurset vil gå i dybden i regioner som illustrerer religionens nye rolle i et globaliseringsperspektiv: Vår 2008: Nord-,Mellom- og Sør-Amerika.

Hva lærer du?

Kurset er en introduksjon til det amrikanske kontinentets moderne religiøse historie, dvs. fra 1500 - tallet til i dag, med vekt på amerikansk relgiøsitet i samtiden. I tilegg vil studentene få innsikt i grunnleggende begreper omkring forholdet mellom religion og globalisering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 11. januar, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper med RES1501 – Religion i en globalisert tidsalder (nedlagt).

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (7 dblt) og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av 4 samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent minst en av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca.2 -3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen ved slutten av semesteret.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Underveisevaluering REL1080

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider: Studier ved IKOS

Studenter med behov for tilrettelegging av undervisning/eksamen se UiOs infoside

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys siste gang våren 2008. REL1003 vil tildels overlappe REL1080.

Eksamen

Emnet tilbys siste gang våren 2008. REL1003 vil tildels overlappe REL1080.

Undervisningsspråk

Norsk