Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar sikte på å belyse ulike aspekt av det religiøse liv i Vesten som med en samlebetegnelse kalles nyreligiøsiteten. Nyreligiøsiteten omfatter nye religiøse bevegelser fra det 20. århundre, men også nye symboler, ritualer og forestillinger som har fått innpass i veletablerte religiøse samfunn. Nyreligiøsiteten sees i sammenheng med impulser fra teosofi, jungiansk psykologi, feminisme, sjamanisme og østlige religioner. Den sees også i sammenheng med spesifikt moderne kultur- og samfunnsbetingelser.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg kunnskap om nyreligiøsitetens mangfoldige ytringsformer, dens sentrale symboler, ritualer og tekster samt dens forståelse av menneskets muligheter og virkelighetens egenart. Studentene skal også skaffe seg innsikt i ulike faglige perspektiv som er anvendt i analyser av nyreligiøsiteten.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ingen adgangsbegrensning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefales ikke tatt som første emne. Studenten bør ha avlagt eksamen i minst et emne på 1000-nivå.

Leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper med REL214

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen og å gi tilbakemelding på faglig fremgang. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2300 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider.

Studenter med behov for tilrettelegging av undervisning/eksamen se UiOs infoside

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Nedlagt høsten 2005

Eksamen

Nedlagt høsten 2005

Undervisningsspråk

Norsk