Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Leselisten er retningsgivende for den kunnskapen som studenten forventes å tilegne seg i løpet av studiet.

Nielsen, Jørgen: Muslims in Western Europe, Edinburgh 1995 (second edition). ISBN: 0-7486-0617-3. 170 s.

Ramadan, Tariq: To be a European Muslim. A Study of Islamic Sources in the European Context, Leicester 1999. 255 s.

Shadid, W.A.R and P.S. van Koningsveld: Religious Freedom and the Position of Islam in Western Europe. Opportunities and Obstacles in the Acquisition of Equal Rights, Kampen 1995. 126 s.

Svanberg, Ingvar & David Westerlund: Blågul islam? Muslimer i Sverige, Uppsala 1999. 212 s.

Vogt, Kari: Islam på norsk. Moskeer og islamske organisasjoner i Norge, Oslo 2000. 250 s.

Østberg, Sissel: Muslim i Norge, 2003. Universitetsforlaget.

Publisert 6. mars 2005 14:11