Dette emnet er nedlagt

Mappeoppgaver V-06 REL2050

Essay:

Gi  en  oversikt  over    islams   historie   i     to    vest-europeiske 
land.  Gjør   rede   for      forholdet  mellom   religion   og   stat
i   disse    landene   og  for    hvilke  islamske      retninger     
som     er     representert.
 

Kortoppgave:

Skriv  en  anmeldelse   av  Sissel  Østbergs    bok, Muslim i  Norge, 
Oslo  2003.