Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
19.01.2006Forelesning med Kari Vogt.  Torsdag kl.1415-1600, Aud.7, Eilert Sundts hus, A-blokka.  Innledning: utbredelse, kjerneområder, innvandring   Spørsmål angående oppgaven vil bli tatt opp i denne timen. 
26.01.2006Seminar med Nora Stene Preston.  Torsdag kl.1415-1600, Aud.7, Eilert Sundts hus, A-blokka.   1. skriveseminar.   
09.02.2006Forelesning med Alexander Caeiro.   Torsdag kl.1415-1600, Aud.7, Eilert Sundts hus, A-blokka.   In Search of a French Islam? State politics, Muslim Expectations and Laïcité.  Alexander Caeiro foreleser på engelsk. 
23.02.2006Forelesning med Kari Vogt.   Torsdag kl.1415-1600, Aud.7, Eilert Sundts hus, A-blokka.   Islams historie i Vest-Europa.    
27.02.2006    INNLEVERINGSFRIST for 1.utkast i Classfronter kl.1500.   
06.03.2006    INNLEVERINGSFRIST for opponentkommentar i Classfronter kl.1500.   
16.03.2006Seminar med Nora Stene Preston.   Torsdag kl.1415-1600, Aud.7, Eilert Sundts hus, A-blokka.  2. skriveseminar.   
30.03.2006Forelesning med Kari Vogt.   Torsdag kl.1415-1600, Aud.7, Eilert Sundts hus, A-blokka.   Islamske organsiasjoner og bevegelser med utgangspunkt i den arabiske verden.    
06.04.2006Forelesning med Kari Vogt.   Torsdag kl.1415-1600, Aud.7, Eilert Sundts hus, A-blokka.   Islamske organisasjoner og bevegelser. (Tyrkiske, sør-asiatiske. Bevegelser med utgangspunkt i Europa).   
20.04.2006Forelesning med Kari Vogt.   Torsdag kl.1415-1600, Aud.7, Eilert Sundts hus, A-blokka.   Nye trender. (Reformbevegelser, kvinnebevegelser, ungdomsbevegelser, konversjoner til islam).   
27.04.2006Forelesning med Kari Vogt.   Torsdag kl.1415-1600, Aud.7, Eilert Sundts hus, A-blokka.   Nye trender (forts.).   
04.05.2006Forelesning med Kari Vogt.   Torsdag kl.1415-1600, Aud.7, Eilert Sundts hus, A-blokka.   Tema for forelesningen opplyses senere.    
02.06.2006    INNLEVERINGSFRIST for mappe i Classfroner kl.1500.   
Publisert 11. jan. 2006 12:08 - Sist endret 23. jan. 2006 09:40