Dette emnet er nedlagt

REL2050 Kvalifiseringsoppgaver V08

Velg 1 (en) av følgende 2 oppgaver:


Enten:

Hvilken   betydning  har  islamsk  lov  i   dagens  Vest-Europa.

Eller:

Hva er karakteristisk for Jamaat-i-Tabligh (Tabligh-bvegelsen)?

 

Nynorsk:

Kva har islamsk lov å seie i Vest-Europa i dag?

Eller:

Kva er krakteristisk for Jamat-i-Tabligh (Tabligh-rørsla)?