Dette emnet er nedlagt

REL2050-skoleeksamen-V08

Bokmål

4 av 6 oppgaver skal besvares:

       1.   Gjør kort rede for islams historie i Storbritannia.

      2.   Hva er karakteristisk for deobandi-bevegelsen?
      3.   Hvem har religiøs autoritet over muslimer i Vest-Europa? Begrunn 
            svaret.
      4.   Hva representerer Muslimbrødrene (ikhwan al-muslimun) i  
            Vest-Europa?
      5.   Hva er imamens oppgaver?
      6.   Hva er sufismens betydning i islam i Vest-Europa?

 

 

Nynorsk

4 av 6 oppgåver skal svarast på:

 

      1.  Gjer kort greie for islams historie i Storbritannia.

 

      2.   Kva er karakteristisk for deobandi-rørsla?

 

      3.   Kven har religiøs autoritet over muslimar i Vest-Europa? Grunngi svaret.

 

      4.   Kva representerer Muslimbrørne (ikhwan al-muslimun) i Vest-Europa?

 

      5.   Kva er imamen sine oppgåver?

 

      6.   Kva er sufismen si betydning i islam i Vest-Europa?