This course is discontinued

Periodisk emnerapport REL2090 H08

REL 2090 Islamic Law and Institutions

 

Forelesningsrekke over én uke holdt av professor Fikret Karcic, University of Sarajevo. Nora Stene hadde ansvar for seminarundervisningen; Kari Vogt var fagansvarlig. Kurset ble gjennomført med det foreskrevne antall seminarer og forelesninger

Eksamensform: Mappeinnlevering.

Av 13 studenter som ble oppfordret til å evaluere kurset, har bare tre studenter svart.  De som svarte har vært over gjennomsnitt fornøyd (100 prosent krysset av i kategori 4 og 5 for kurset som helhet; undervisningen ble vurdert i kategori 5).

Det er interesse for emnet, og professor Karcic er en ressurs.