This course is discontinued

Semester page for REL2090 - Autumn 2004

Et semester i utlandet? Program for kultur- og idéstudier anbefaler at studentene tar et semester av studiet i utlandet og har avtaler om studentutveksling med utenlandske universiteter. For året 2005 er søknadsfristen 15.september for å delta på utvekslingsprogrammene.

Du finner viktig generell informasjon om delstudier i utlandet på /studier/utveksling/ og om avtaler knyttet spesielt til kulturprogrammet på http://www.hf.uio.no/iks/studier/studieinformasjon/utenlandsopphold.html Det er også til en viss grad mulig å benytte seg av andre avtaler dersom det finnes ledige plasser. Ta en titt på web-sidene og kontakt evt. instituttet for nærmere informasjon.

Onsdag 1.sept. kl. 13.15 arrangeres informasjonsmøte om delstudier i utlandet. Møtet holdes i aud. 2 i Helga Engs hus (UV-fakultetet).

Mar. 6, 2005 2:14 PM

Dato for sensur og tilbakemelding: se detaljert undervisningsplan.

Nov. 15, 2004 1:00 AM

Kompendiet med de tre siste artiklene er nå til salgs i Kopiutsalget.

Oct. 12, 2004 2:00 AM