This course is discontinued

Sensur for eksamen i REL2090 er 10. desember.

Dec. 6, 2007 11:23 AM

Innlevering av kvalifiseringoppgaven har blitt utsatt fra 24.09.07 til 01.10.07. Se detaljert undervisningsplan.

Aug. 28, 2007 12:51 PM