Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

27. april

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 11. mai kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3B

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Eksamen er digital i eksamenssystemet Inspera og utføres på stasjonære UiO-maskiner i eksamenslokalet. Oppmøte senest 30 minutter før eksamen begynner. http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/inspera-skole/index.html

Kunngjøring av eksamensresultater: 8. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. mai 2022 11:16