Obligatorisk kvalifiseringsoppgave

For å kunne gå opp til eksamen må du underveis i semesteret levere og få godkjent en kvalifiseringsoppgave. Oppgaven leverer du i Fronter innen fristen oppgitt nedenfor.

Kvalifiseringsoppgave

Drøft forskjeller mellom den katolske og den ortodokse kirke historisk og/eller i dag (BOKMÅL)

Drøft forskjellar mellom den katolske og den ortodokse kyrkja historisk og/eller i dag (NYNORSK)

Praktisk informasjon

Oppgaven skal være på minimum 2 sider og maksimum 4 sider. Bruk Times New Roman, linjeavstand 1,5 (ikke 1,15), fontstørrelse 12. Litteraturliste kommer i tillegg. Oppgaven leveres i Fronter innen onsdag 08. mars klokken 11.00.

Publisert 16. jan. 2017 10:55 - Sist endret 27. okt. 2017 13:53