Pensum/læringskrav

  • Tarald Rasmussen og Einar Thomassen. Kristendommen. En historisk innføring. Oslo: Universitetsforlaget 2011. Pensum er kapittel 1-13. Tidligere utgaver kan også benyttes.
  • Henry Chadwick. The Early Church. London: Penguin Books 1993. Pensum er kapittel 1-12.
  • Dag Øistein Endsjø. «Immortal bodies, Before Christ. Bodily continuity in ancient Greece and 1 Corinthians». Journal for the Study of the New Testament 30 (2008): 417-36.
  • Arne Bugge Amundsen  (red.). Norges religionshistorie. Oslo: Universitetsforlaget 2005. Pensum er s. 7-15, 63-212, 317-413
  • William K. Kay. Pentecostalism.  A Very Short Introduction. Oxford & New York: Oxford University Press 2011.
  • Berit Thorbjørnsrud (red.). De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Oslo: Cappelen Damm Akademiske 2015. Pensum er kapittel 1, 5-9, 11-12.
  • Timothy Ware (biskop Kallistos): The Orthodox Church. London: Penguin Books 1993. Pensum er kapittel 2-3 og 10-14.
Publisert 21. nov. 2016 15:46 - Sist endret 22. nov. 2016 08:33