Periodiske emnerapporter REL2240

Våren 2015

Denne emnerapporten er skrevet på bakgrunn av gjennomføringsfakta fra administrasjonen på IKOS, tilbakemeldinger fra studentene og egne erfaringer som emneansvarlig.

Gjennomføring

Gjennomføring av emnet har fulgt emnebeskrivelsen. Forelesningene ble kombinert med seminarer. På et av seminarene fikk vi besøk fra Det Mosaiske Trossamfunn, Oslo. Representanten derfra svarte på spørsmål som studentene hadde forberedt. En av forelesningene ble kombinert med utflukt til og omvisning i synagogen. Disse ulike læringsmåtene fungerte godt på kurset.

Statistikk 2015:

47 studenter meldte seg opp til eksamen, 40 møtte opp. Snittkarakteren ble C. Syv studenter strøk og fem fikk høyeste karakter A.

Pensum blir løpende vurdert både med tanke på oppdatert kunnskap, tilgjengelig litteratur og kostnader for studentene (innkjøp av litteratur). Dagens pensum dekker både et langt tidsspenn, ulike geografiske områder (Midtøsten, Asia, Europa, Amerika) og ulike retninger/læresystemer innen jødedom (inklusiv haredim og kabbala). Studentene har ulike interesser, og en kombinasjon av innfallsvinkler kan gi både oversikt og nødvendige detaljkunnskaper.  Det er imidlertid en utfordring å finne litteratur om kabbala som er både grundig nok, men som samtidig ikke er for vanskelig som introduksjonsbok.

Tilbakemeldinger fra studentene

Tilbakemeldinger fra studentene om emnet har vært meget gode. Mange har trukket frem det faktum at flere undervisningsmetoder ble kombinert, og at de satt pris på å kunne besøke en synagoge og stille spørsmål til representanter for jødiske menigheter i Norge. Flere er fornøyd med en oversiktlig grunnbok på pensum (på norsk), som fungerer som inngang til å gå videre med resten av pensum. Det er tydelig at et valg mellom flere ulike kvalifiseringsoppgaver har vært vellykket, og at det blir satt pris på at disse oppgavene kommenteres  skriftlig til hver enkelt.

Nora Stene – emneansvarlig 2015

 

 

Våren 2019

 

Emnet Jødedom - historie og identitet ble gjennomført etter planen, i den betydning at emnebeskrivelsen gir et godt bilde av hva som ble tatt opp.

 

Statistikk:

57 leverte obligatorisk kvalifiseringsoppgave i mars. Alle fikk godkjent kvalifiseringsoppgave, noen etter å ha fått ikke-godkjent på første forsøk. Av 57 gikk 45/47 opp til eksamen (to har fått utsatt eksamen). Opprinnelig påmeldt: 75, men dette tallet gir ikke et realistisk bilde av antallet som følger undervisningen.

Snittkarakteren på eksamen var C.

Tilbakemeldinger

Denne evalueringen baserer seg på 41 skriftlige tilbakemeldinger skrevet under siste seminar i april, samt 19 svar levert på nett. Det er sannsynligvis noe overlapp mellom disse gruppene.

Tilbakemeldinger fra studentene er jevnt over meget positive. Mange har uttrykt at de har hatt utbytte av forelesningene; seminarene; grundige tilbakemeldinger på kvalifiseringsoppgaven, samt utvalget av pensumslitteratur. Mange har likt variasjon i undervisningen, med utflukt til synagogen og besøk i seminarene av ressurspersoner fra forskjellige retninger innenfor jødedom.

Fagmiljøet ser at kravet om obligatorisk oppmøte på seminarer gir gode resultater (med mulighet til fritak ved spesielle behov) og dette kravet opprettholdes. Seminargruppene fungerer som diskusjonsfora for mindre grupper, og som forberedelse til eksamen. De som har vært aktive i seminarene har jevnt over levert de beste kvalifiseringsoppgavene.

Behov for endringer

I studentenes kommentarer til pensum har veldig mange skrevet at de setter pris på å ha én grunnbok på norsk (resten av pensum er på engelsk). Ellers er alle delene av pensum nevnt som «favoritt» av ulike studenter. Vi arbeider med å finne ny litteratur som på en god måte dekker tema Talmud/hellige tekster.

Emneansvarlig har gjort et forsøk på å få studenter til å supplere pensum med å lese foreslåtte romaner med jødisk tematikk, men synes ikke å lykkes i særlig grad med dette. Noe bedre har vi lykkes med å få studenter til å se filmer med aktuell tematikk (Cinemateket: Jødiske filmdager i Oslo), og vi håper å kunne bruke film aktivt videre.

 

Nora Stene - emneansvarlig 2019

 

Publisert 23. juni 2015 08:13 - Sist endret 21. juni 2019 12:48