Semesterside for REL2240 - Vår 2015

Gå på emnesiden til REL2240, og klikk deg videre inn på tidligere semestersider (du finner lenker til semestersidene under overskriften "Timeplan, pensum og eksamensdato: Velg semester).

I høyremargen på hver enkelt semesterside finner du en lenke til eksamensoppgaver.

Ta kontakt med studiekonsulenten om du ikke finner frem.

Vennlig hilsen
Kari Langseth
Studiekonsulent for religionshistorie
kari.langseth@ikos.uio.no

8. mai 2015 13:19

Fristen for innlevering av kvalifiseringsoppgave er 20.feb. kl. 15.00.

Oppgaven skal være på tre sider. Den skal ikke gå ut over tre sider. Avgrensingen kunst er en del av oppgaveskrivingen.

17. feb. 2015 14:55