Periodiske emnerapporter

Periodisk emnerapport REL2260 høsten 2014

Kurset ble holdt etter planen for ca. 60 studenter som var opptatt ved kurset. Ca. halvparten deltok i undervisningen, etter et skjønnsmessig overslag. Studentene var aktive og stilte ofte gode spørsmål. Det ble utprøvd en ny vurderingsform, ved at studentene fikk velge sin egen oppgavetittel, for deretter å presentere sin problematikk muntlig for et plenum av medstudenter og for læreren, med påfølgende diskusjon og kritikk. Studentene skulle deretter skrive en semesteroppgave på grunnlag av dette. De som ikke ønsket å finne en egen tittel fikk presentert en rekke slike fra lærer. Det viste seg at mange av studentene fant dette meget krevende, og derfor fullførte bare 25 studenter. Imidlertid var besvarelsene meget gode, og som det fremgår av karakterstatistikken var dette gjenspeilet i karatergivningen.

Publisert 10. feb. 2015 08:26 - Sist endret 19. des. 2018 10:29