Dette emnet er nedlagt

Kvalifiseringsoppgave REL2270 V10

Enten:
Drøft utfordringene som møter en som studere antikke, religiøse
tekster med hensyn til deres kulturelle og historiske opphav.
Eller:
Bruk to eller flere religioner på pensum for å diskutere antikk
polyteisme. Hva særmerker denne religiøse forestillingen og hvordan kommer
den til uttrykk i det religiøse liv?
 
Nynorsk:
Anten:
Drøft dei utfordringane som møter ein når ein skal studere antikke,
religiøse tekster med omsyn til deira kulturelle og historiske opphav.
Eller:
Bruk to eller fleire religionar på pensum for å diskutere antikk
polyteisme. Kva er det som særmerkjer denne førestellinga og på kva slags
måte kjem ho til uttrykk i det religiøse livet?