Dette emnet er nedlagt

Semesterside for REL2270 - Vår 2015

Gå på emnesiden til REL2270, og klikk deg videre inn på tidligere semestersider (du finner lenker til semestersidene under overskriften "Timeplan, pensum og eksamensdato: Velg semester).

I høyremargen på hver enkelt semesterside finner du en lenke til eksamensoppgaver.

Ta kontakt med studiekonsulenten om du ikke finner frem.

Vennlig hilsen
Kari Langseth
Studiekonsulent for religionshistorie
kari.langseth@ikos.uio.no

8. mai 2015 13:20

Studenter på REL2270 som ikke har levert selvvalgt tema for muntlig presentasjon, kan velge tema fra følgende liste gitt av faglærer:

 • Isis og Osiris i gammel egyptisk religion
 • Marduk som speilbilde av kongen i Babylon
 • Gilgamesh og Ishtar
 • Hovedpunkter i Gilgamesheposet
 • Hovedgudddommer i Mesopotamisk religion
 • Hovedguddommer i Egyptisk religion
 • Hetittisk religion
 • De viktigste gudene i Ugarit
 • Kult og politikk i Det gamle midtøsten
 • Religion og økonomi  i Det gamle mildesten
 • Enheduanna, Agade og kong Sargon
 • Det jødiske eksilet i Babylon
 • Det jødiske eksilet i Egypt

Mer informasjon om obligatorisk muntlig presentasjon

2. mars 2015 13:20