Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 8. mai 2015 13:20

Gå på emnesiden til REL2270, og klikk deg videre inn på tidligere semestersider (du finner lenker til semestersidene under overskriften "Timeplan, pensum og eksamensdato: Velg semester).

I høyremargen på hver enkelt semesterside finner du en lenke til eksamensoppgaver.

Ta kontakt med studiekonsulenten om du ikke finner frem.

Vennlig hilsen
Kari Langseth
Studiekonsulent for religionshistorie
kari.langseth@ikos.uio.no

Publisert 2. mars 2015 13:20

Studenter på REL2270 som ikke har levert selvvalgt tema for muntlig presentasjon, kan velge tema fra følgende liste gitt av faglærer:

 • Isis og Osiris i gammel egyptisk religion
 • Marduk som speilbilde av kongen i Babylon
 • Gilgamesh og Ishtar
 • Hovedpunkter i Gilgamesheposet
 • Hovedgudddommer i Mesopotamisk religion
 • Hovedguddommer i Egyptisk religion
 • Hetittisk religion
 • De viktigste gudene i Ugarit
 • Kult og politikk i Det gamle midtøsten
 • Religion og økonomi  i Det gamle mildesten
 • Enheduanna, Agade og kong Sargon
 • Det jødiske eksilet i Babylon
 • Det jødiske eksilet i Egypt

Mer informasjon om obligatorisk muntlig presentasjon

Publisert 20. feb. 2015 13:58

I Fronter finner dere en oversikt over litteraturen som Saphinaz Amal Naguibs forelesning 19. februar var basert på.

Publisert 13. jan. 2015 08:48

Kjære studenter på REL2270,

På semestersiden under "Eksamen - obligatorisk aktivitet" finner dere oppdatert informasjon om den muntlige presentasjonen dere skal holde på heldagsseminar.

Merk fristen for å levere selvvalgt tema 27. februar kl. 15.00

Publisert 19. des. 2014 13:10

Kjære studenter på REL2270,

Bøkene fra Verdens Hellige Skrifter er ikke tilgjengelig på Akademika, men kan kjøpes på Bokkilden. De som ev. er medlem av Bokklubben kan kjøpe dem derfra.

Bøkene er også tilgjengelige i flere eksemplarer på biblioteket.