Dette emnet er nedlagt

Mulige tema for muntlig presentasjon 13. og 14. april

Studenter på REL2270 som ikke har levert selvvalgt tema for muntlig presentasjon, kan velge tema fra følgende liste gitt av faglærer:

 • Isis og Osiris i gammel egyptisk religion
 • Marduk som speilbilde av kongen i Babylon
 • Gilgamesh og Ishtar
 • Hovedpunkter i Gilgamesheposet
 • Hovedgudddommer i Mesopotamisk religion
 • Hovedguddommer i Egyptisk religion
 • Hetittisk religion
 • De viktigste gudene i Ugarit
 • Kult og politikk i Det gamle midtøsten
 • Religion og økonomi  i Det gamle mildesten
 • Enheduanna, Agade og kong Sargon
 • Det jødiske eksilet i Babylon
 • Det jødiske eksilet i Egypt

Mer informasjon om obligatorisk muntlig presentasjon

Publisert 2. mars 2015 13:20 - Sist endret 2. mars 2015 13:20