Dette emnet er nedlagt

Muntlig presentasjon REL2270

For å kvalifisere til eksamen må studenter på REL2270 - Midtøstens religioner i gammel tid holde muntlig presentasjon i seminar. Presentasjonen må godkjennes av faglærer for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Muntlig presentasjon

Studentene kan selv velge pensumrelevant tema for den muntlige presentasjonen. Tema og problemstilling leveres i Fronter senest 27. februar kl. 15.00.

For studenter som ikke ønsker å velge tema selv, vil det bli lagt ut et sett med mulige oppgaver i Fronter mandag 2. mars.

Dato og tidspunkt for heldagsseminarene finner du i timeplanen på semestersiden. Gruppe 1 og gruppe 2 møter hver sine dager. Du må være tilstede på hele seminaret for den gruppen du er satt opp på.

Hver student får 15 min.; 10 min. til selve presentasjonen og 5 min. til spørsmål og kommentarer.

Studenter som er sykemeldt den dagen presentasjonen skal gjennomføres, må gi beskjed til instituttet senest samme dag (henvendelser@ikos.uio.no). Legeattest eller tilsvarende dokumentasjon må leveres instituttet eller poststemples senest tre virkedager etter dagen du skulle hatt presentasjonen. Studenter med gyldig legeattest for den dagen de skal presentere, eller som ikke får godkjent sitt presentasjon, vil få et nytt forsøk.


Vi minner om retningslinjer for kvalifiseringsoppgaver ved HF,

særlig punkt 4, ”Obligatorisk aktivitet kan bedømmes med ikke godkjent”.  Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent.

Publisert 9. jan. 2015 11:40 - Sist endret 27. okt. 2017 13:53