Obligatorisk kvalifiseringsoppgave REL3040

Du må levere og få godkjent en skriftlig kvalifiseringsoppgave for å kunne gå opp til eksamen.

Kvalifiseringsoppgave

"Undervisningsevaluering: En kritisk analyse av læringsutbyttet sett i lys av forelesninger, egeninnsats og pensum".

Besvarelsene leveres individuelt i Fronter. Studentene oppfordres til å jobbe i grupper.

Det er ikke avsatt tid til et eget seminar om oppgaven. Har dere spørsmål, så kontakt meg på mail: anne.stensvold@ikos.uio.no

Besvarelsen skal være på maks to sider.

Oppgavene får skriftlig tilbakemelding og vurderingen bestått/ikke bestått. De som eventuelt får "ikke bestått" vil få en ny sjanse. 

Frist for innlevering er fredag 16. mars kl. 11.00


Praktisk informasjon


Kildebruk og referanser

Publisert 21. des. 2017 14:06 - Sist endret 12. feb. 2018 11:08