Semesterside for REL3040 - Vår 2020

Ønsker du begrunnelse for karakteren på REL3040 våren 2020? Se følgende nettside for informasjon om treffetid for sensor:

Treffetider

16. juni 2020 09:07

Semesteroppgaven skal leveres i det digitale eksamenssystemet Inspera. NB! Besvarelsen skal lastes opp som én fil og i pdf-format

Innleveringsfristen finner du på semestersiden.

Vi anbefaler at du bruker UiOs oppgavemal.

Kandidatnummer vil være tilgjengelig i Studentweb senest en uke før eksamen. Skriv kandidatnummer på forsiden og øverst på alle sidene. Ikke skriv navnet ditt noe sted i besvarelsen!

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på re...

18. mai 2020 09:53