Informasjon om innlevering av semesteroppgave i Inspera

Semesteroppgaven skal leveres i det digitale eksamenssystemet Inspera. NB! Besvarelsen skal lastes opp som én fil og i pdf-format

Innleveringsfristen finner du på semestersiden.

Vi anbefaler at du bruker UiOs oppgavemal.

Kandidatnummer vil være tilgjengelig i Studentweb senest en uke før eksamen. Skriv kandidatnummer på forsiden og øverst på alle sidene. Ikke skriv navnet ditt noe sted i besvarelsen!

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Har du spørsmål eller får problemer med innleveringen, kontakt henvendelser@ikos.uio.no umiddelbart og før innleveringsfristen.

Lykke til!

Publisert 18. mai 2020 09:53 - Sist endret 18. mai 2020 09:53