Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

15. mai

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Innleveringsfrist: 29. mai kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 15. juni

Kvalifiserende førsteutkast

Obligatorisk oppmøte

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 22:35