Pensum/læringskrav

Laurence, Jonathan og Vaisse, Justin: Integrating Islam. Political and Religious Challenges in Contemporary France, 2006. Washington DC: Brooking Press.

Mali, Jamal og J. Hinnels (red.): Sufism in the West, 2006. London: Routledge. Kap. 4 og 6 i denne boka er ikke pensum.

Nielsen, Jørgen (3. utgave): Muslims in Western Europe, 2004. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Vogt, Kari (2. utgave 2008): Islam på norsk. Moskeer og islamske organisasjoner i Norge, 2008. Oslo: Cappelen.

Østberg, Sissel: Muslim i Norge. Religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere, 2005. Olso: Universitetsforlaget.

Foreslått ekstralesning:

Minganti, Pia Karlsson : Muslima, Islamsk vackelse och unga muslimske kvinnors forhandlingar om genus i det samtidiga Sverige, 2007. Stockholm: Carlsson.

Ramadan, Tarek : To be a European Muslim, 2002. Leicester UK: The Islamic Foundation. (boka finnes oversatt til skandinaviske språk. Sjekk også andre bøker av samme forfatter).

Van Bruinessen, Martin og Stefano Allievi : Producing Islamic Knowledge and dissemination in Western Europe, 2010. London: Routledge..

Publisert 11. okt. 2011 15:58 - Sist endret 14. nov. 2011 11:55