Praktisk informasjon vedrørende semesteroppgaven

Semesteroppgaven skal leveres i mappen «semesteroppgave» i Fronter. Innleveringsfrist finner du på semestersiden

Semesteroppgaven skal være på 8 – 10 sider (ikke inkludert forside og litteraturliste). På IKOS nettsider finner du viktig informasjon om innlevering, format og oppsett.

På semesteroppgaven skal du skrive kandidatnummeret ditt, IKKE navn. Kandidatnummeret vil være tilgjengelig i Studentweb senest 1 uke før innleveringsfristen. Du må skrive kandidatnummeret ditt både på forsiden og øverst på hver side (bruk topptekstfunksjonen i Word).

Husk å inkludere kandidatnummeret ditt i filnavnet også.

Får du problemer med innleveringen ta kontakt med studiekonsulenten umiddelbart og innen fristen for innlevering går ut.

Lykke til!

Publisert 4. mai 2016 15:24