Semesterside for REL3050 - Vår 2017

Kandidatnummer vil være tilgjengelig i Studentweb senest en uke før innleveringsfristen.

Mappeinnleveringen skal leveres samlet i en pdf-fil i Inspera, se veiledning på semestersiden.

Ta kontakt med studiekonsulent Kari Langseth dersom du har spørsmål.

10. mai 2017 12:00