Semesterside for REL4000 - Høst 2015

Kjære studenter!

Fristen for andre gangs innlevering av prosjektskisse flyttes fra 16. november til 3. desember.

Andreutkastet sendes til kontaktperson (som vedlegg på e-mail). Alle punktene skal være utfylt: Tema, forskningsspørsmål (problemstilling), teori, metode, materiale (kilder), sekundærlitteratur. Lengde mellom 5-10 sider.

Husk å avtale veiledningsmøte med din kontaktperson i løpet av uke 50 (7.-11.desember), dvs. etter levering av andre utkast, og før endelig innlevering (14.desember).

11. nov. 2015 18:59

Her er listen med forelesninger. Vel møtt alle sammen:

Tema: Introduksjonsforelesning til påbyggingsemne om kristendom:

30/11 9.15 PAM 1, Kersin Radde-Antwiler

30/11 9.15 PAM 1, Dag Øistein Endsjø

1/12 9.19 PAM 15, Cecilie Endresen

1/12 9.19 PAM 12, Lars Pharo

11. nov. 2015 14:38

Onsdag 14. oktober er det satt opp en biblioteksorientering i forbindelse med emnet REL4000 - Prosjektbeskrivelse.

Sted: PAM 15

Tid: 12.15 - 14.00

Ta med egen laptop!

Alle må møte. Det er svært viktig at dere får god kjennskap til bibliotekets ressurser for det videre arbeidet på master.

 

1. okt. 2015 13:47

Det videre arbeidet med prosjektskissen gjøres i samarbeid med kontaktperson. Veiledningstime avtales ved at studenten tar kontakt. For at veiledningen skal bli mest mulig effektiv bør den skje i etterkant av skriftlige innleveringer (se listen nedenfor).

* Innen mandag 12.oktober: utkast til prosjektskisse sendes (som vedlegg på e-mail) til din kontaktperson. Prøv å fylle ut alle punktene: Tema, forskningsspørsmål (problemstilling), teori, metode, materiale (kilder), sekundærlitteratur. Lengde mellom 2-3 sider.

* Innen mandag 16.november: bearbeidet utkast til prosjektskisse sendes til kontaktperson (som vedlegg på e-mail). Alle punktene skal være utfylt: Tema, forskningsspørsmål (problemstilling), teori, metode, materiale (kilder), sekundærlitteratur. Lengde mellom 5-10 sider.

Seminaret onsdag 18.november utgår.

16. sep. 2015 12:05